2016 3 Pk Minis - Classic Porter , Electrified Luke ,Classic Stanley - Thomas Miinis