3 Pk Minis - Classic Thomas , Spooky Emily , Hero Victor - Thomas Minis